Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld.

01. Disclaimer

Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Sneep Advocaten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website. Sneep Advocaten staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via internet e-mail of via haar website. Sneep Advocaten kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt door ons gerespecteerd. Ook zal daarmee vertrouwelijk worden omgegaan door onze ter zake betrokken medewerkers. Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons doorgeeft. Wij zullen hier dan zo snel mogelijk op reageren. De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto's, logo's e.a.) op deze website mogen, behalve voor privé gebruik, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sneep Advocaten worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt en/of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.

Wij lossen uw probleem op.

+31 76 7996040
Wij zullen al uw vragen beantwoorden, de zaak grondig analyseren en passende maatregelen nemen.