Tips bij verhoor door de politie

Alle advocaten zijn opgeleid met een algemene praktijk. Echter de nadruk ligt binnen Sneep Advocaten op het strafrecht.

01. Tips bij verhoor door de politie

Tips bij verhoor door de politie

U bent niet tot antwoorden verplicht. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen. Ook als u onschuldig bent kunt u zichzelf onbedoeld belasten.

Beroep u op uw zwijgrecht totdat u in de gelegenheid bent geweest om een advocaat te raadplegen om uw situatie, uw proceshouding en het verloop van de procedure te bespreken. Een verklaring afleggen kan op elk moment in de procedure.

Heeft u een eigen advocaat, vraag bij een aanhouding dan ook onmiddellijk om uw eigen advocaat. U hoeft niet in te stemmen met de piketadvocaat.

Geef nooit toestemming aan de politie om uw woning te betreden, tenzij de politie een machtiging kan tonen, zich legitimeert en het doel van binnentreden aan u meedeelt.

Onderteken geen verklaringen en/of andere documenten zonder overleg met uw advocaat.

Doe geen afstand van uw eigendommen zonder overleg met uw advocaat.

Beperk u tot feiten die u zelf heeft waargenomen.

Trek geen conclusies en stem niet in met conclusies die de recherche trekt.

Vraag tussentijds om uw advocaat te mogen spreken als u ergens over twijfelt. Als dat niet wordt toegestaan, maak dan gebruik van uw zwijgrecht.

Onderteken bij voorkeur geen verklaringen. Wilt u toch tekenen, doe dat dan alleen als u zelf de verklaring helemaal heeft doorgelezen en er niets anders staat dan wat u heeft willen zeggen.

Houd er rekening mee dat een eenmaal ondertekende (belastende) verklaring bijna altijd door de rechter voor waar zal worden aangenomen. Terugkomen op zo'n verklaring is daardoor heel moeilijk.

Hecht geen geloof aan toezeggingen van de politie dat u eerder naar huis mag als u wel verklaart. Meestal gaat de politie daar niet over en het is bovendien zelden waar.

Beken geen feiten die u niet heeft gepleegd!

Wij lossen uw probleem op.

+31 76 7996040
Wij zullen al uw vragen beantwoorden, de zaak grondig analyseren en passende maatregelen nemen.