Kosten rechtsbijstand

Sneep Advocaten zal, indien mogelijk, altijd proberen u bij te staan op basis van het systeem van gesubsidieerde/toegevoegde rechtsbijstand, ook wel "pro deo" genoemd.

01. Kosten rechtsbijstand

Kosten rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Sneep Advocaten zal, indien mogelijk, altijd proberen u bij te staan op basis van het systeem van gesubsidieerde/toegevoegde rechtsbijstand, ook wel "pro deo" genoemd.
Of u hiervoor in aanmerking komt hangt onder meer af van de aard van de zaak en voorts van uw inkomen en vermogen gedurende het zogenaamde “peiljaar”, meestal het één na laatste jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.
Indien u in door de rechter-commissaris in voorlopige hechtenis wordt gesteld of anderszins van uw vrijheid bent beroofd gelden andere regels.
De Raad voor Rechtsbijstand – een onafhankelijke overheidsorganisatie – neemt de beslissing over uw aanvraag, Sneep Advocaten heeft hier geen invloed op. Indien u in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand dient u rekening te houden met een eigen bijdrage, de hoogte hiervan wijzigt ieder jaar.

Rechtsbijstand op betalende basis

Indien u om uw persoon of de aard van de zaak betreffende omstandigheden niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt dient u de kosten voor rechtsbijstand zelf te dragen. Sneep Advocaten zal u dan een (voorschot)factuur zenden. Deze factuur wordt in overleg met u bepaald waarbij diverse factoren een rol spelen.
Het aangehouden uurtarief bedraagt – afhankelijk van de advocaat die zich met uw zaak gaat bezig houden – €205,- tot € 250,- exclusief 6% bureaukosten en 21 % BTW. Afhankelijk van de zaak is Sneep Advocaten bereid om de werkzaamheden te verrichten tegen een vast en maximaal honorarium. Hierover kunnen met u nadere afspraken worden gemaakt. U heeft te allen tijde inzage in de specificatie van uren en kosten die aan een factuur ten grondslag liggen.
Indien uw zaak eindigt in een vrijspraak geeft de wet de mogelijkheid om (kosteloos) bij Justitie restitutie van uw kosten van rechtsbijstand te verzoeken. Sneep Advocaten regelt dit voor u.

Wij lossen uw probleem op.

+31 76 7996040
Wij zullen al uw vragen beantwoorden, de zaak grondig analyseren en passende maatregelen nemen.