Wat we doen

Alle advocaten zijn opgeleid met een algemene praktijk. Echter de nadruk ligt binnen Sneep Advocaten op het strafrecht.

01. Wat we doen

Wat we doen

Alle advocaten zijn opgeleid met een algemene praktijk. Echter de zicht ligt binnen Sneep Advocaten op het strafrecht. Dus heeft u verdacht een oproep voor een politieverhoor of van het arrondissementsparket een dagvaarding ontvangen in verband met een strafbaar feit? Moet u zich verantwoorden voor de kantonrechter, de politierechter of de meervoudige camera's van de Rechtbank? Heeft u een oproeping voor een TOM-zitting of Officierszitting ontvangen?
De advocaten van Sneep Advocaten zijn gespecialiseerd in het strafrecht. We werken landelijk en ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (Toevoeging, Pro Deo, advocaat van onvermogen). Neem vrijblijvend en kosteloos, contact op met onze strafrechtspecialisten. Sneep Advocaten is gespecialiseerd in alle soorten strafzaken.

Wie zich niet aan de verkeersregels houdt, begaat ofwel een overtreding (een licht strafbaar feit) of een misdrijf (een strafbaar feit waarbij een gevangenisstraf opgelegd zou kunnen worden). De straffen kunnen uiteenlopen van een transactie (boete), een rijontzegging, een taakstraf (werkstraf of leerstraf) of in uitzonderlijke gevallen zelfs een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.bekijk meer

Geweldsdelicten zijn misdrijven. Dit houdt in dat het een strafbaar feit betreft waarbij een gevangenisstraf opgelegd zou kunnen worden. De straffen kunnen uiteenlopen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf (werkstraf of leerstraf) of een geldboete.
Het kan ook zijn dat u wordt vrijgesproken of dat u geen straf krijgt omdat het delict niet kan worden bewezen of omdat u er niets aan kon doen. U kunt in dit geval (kosteloos) een schadevergoedingsverzoek in laten dienen door uw advocaat.
Het is ook mogelijk dat het Openbaar Ministerie u een transactie (geldboete) aanbiedt, of dat er een TOM zitting of officierszitting wordt gepland om buiten de rechter om uw strafzaak af te doen. Voordeel hiervan is dat u zich dan niet voor de rechter (in het openbaar) hoeft te verantwoorden. Als u de transactie betaalt of de taakstraf accepteert is de zaak hiermee afgedaan en hoeft u niet naar de rechter. Houdt u er wel rekening mee dat u hiermee bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan dit strafbare feit en dat dit feit ook op uw Justitiële Documentatie (uw strafblad) zal worden vermeld. Zonder bijstand van een advocaat zult u geen afschrift van het dossier ontvangen.bekijk meer

Diefstal is een misdrijf. Dit houdt in dat het een strafbaar feit betreft waarbij een gevangenisstraf opgelegd zou kunnen worden. Het wetboek van Strafrecht wenst de eigendom en het bezit van roerende zaken te beschermen. De straffen kunnen uiteenlopen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf (werkstraf of leerstraf) of een geldboete.
Het kan ook zijn dat u wordt vrijgesproken of dat u geen straf krijgt omdat het delict niet kan worden bewezen of omdat u er niets aan kon doen. U kunt in dit geval (kosteloos) een schadevergoedingsverzoek in laten dienen door uw advocaat.
Het is ook mogelijk dat het Openbaar Ministerie u een transactie (geldboete) aanbiedt, of dat er een TOM zitting of officierszitting wordt gepland om buiten de rechter om uw strafzaak af te doen. Voordeel hiervan is dat u zich dan niet voor de rechter (in het openbaar) hoeft te verantwoorden. Als u de transactie betaalt of de taakstraf accepteert is de zaak hiermee afgedaan en hoeft u niet naar de rechter. Houdt u er wel rekening mee dat u hiermee bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan dit strafbare feit en dat dit feit ook op uw Justitiële Documentatie (uw strafblad) zal worden vermeld. Zonder bijstand van een advocaat zult u geen afschrift van het dossier ontvangen.bekijk meer

Drugsdelicten zijn misdrijven. Dit houdt in dat het een strafbaar feit betreft waarbij een gevangenisstraf opgelegd zou kunnen worden. De straffen kunnen uiteenlopen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf (werkstraf of leerstraf) of een geldboete.
Het kan ook zijn dat u wordt vrijgesproken of dat u geen straf krijgt omdat het delict niet kan worden bewezen of omdat u er niets aan kon doen. U kunt in dit geval (kosteloos) een schadevergoedingsverzoek in laten dienen door uw advocaat.
Het is ook mogelijk dat het Openbaar Ministerie u een transactie (geldboete) aanbiedt, of dat er een TOM zitting of officierszitting wordt gepland om buiten de rechter om uw strafzaak af te doen. Voordeel hiervan is dat u zich dan niet voor de rechter (in het openbaar) hoeft te verantwoorden. Als u de transactie betaalt of de taakstraf accepteert is de zaak hiermee afgedaan en hoeft u niet naar de rechter. Houdt u er wel rekening mee dat u hiermee bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan dit strafbare feit en dat dit feit ook op uw Justitiële Documentatie (uw strafblad) zal worden vermeld. Hierdoor kunnen eventuele benadeelden met succes hun schade van u vorderen en kan Justitie het vermeende wederrechtelijk verkregen voordeel ontnemen.bekijk meer

Moord is het meest ernstige delict dat het Wetboek van Strafrecht kent. Een moord zal niet alleen in de omgeving van het slachtoffer en de samenleving maar ook bij de vermeende verdachte gevoelens van angst en onveiligheid teweeg brengen. Moord is strafbaar gesteld in artikel 289 Wetboek van Strafrecht: "Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met een levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke gevangenisstraf voor de duur van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie." Een gespecialiseerde advocaat weet hoe hij u, in deze emotioneel zware zaken, het beste bij kan staan, hij weet waar de zwakke punten in het bewijs zitten.bekijk meer

Een zedendelict is een zeer ernstige inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer, het zelfbeschikkingsrecht wordt flink geweld aan gedaan. Het Openbaar Ministerie heeft in haar richtlijnen aangekondigd zware straffen op te leggen voor dit soort zware delicten. In de praktijk komt dit neer op een strafeis van jaren onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Er is echter geen rechtsgebied waar zoveel valse en/of niet te bewijzen aangiften worden gedaan als in zedenzaken. Problemen in de relationele sfeer of een tekort aan bewijsmiddelen, uw strafrechtspecialist bespreekt met u uw mogelijkheden en zal uw verweer vormgegeven. Op die manier kan een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.
Het Openbaar Ministerie gaat steeds hogere straffen eisen bij zedendelicten. Zo zal in het geval van een verkrachting 36 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden geëist. De omstandigheden van het geval kunnen strafverzwarend werken. U moet dan denken aan het gebruik van geweld, een kwetsbaar slachtoffer, het niet gebruiken van een condoom, besmettingsgevaar etc.. Het OM heeft haar richtlijn gebaseerd op de jurisprudentie en de mening van burgers, en meent hiermee gehoor te geven aan de roep van de samenleving om zwaardere straffen.bekijk meer

De WWM is de afkorting van de Wet Wapens en Munitie. De WWM. vormt, in samenhang met de Circulaire wapens en munitie (CWM) en de Regeling wapens en munitie, in Nederland de wetgeving met betrekking tot wapens. Het voorhanden hebben van een wapen is een misdrijf. Dit houdt in dat het een strafbaar feit betreft waarbij een gevangenisstraf opgelegd zou kunnen worden. De straffen kunnen uiteenlopen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf (werkstraf of leerstraf) of een geldboete.bekijk meer

EAB staat voor Europees Arrestatie Bevel. Het EAB is een besluit van een andere lidstaat, gericht aan Nederland, waarin wordt verzocht om een persoon, die zich op dat moment op Nederlands grondgebied bevindt, over te leveren aan deze andere lidstaat. Om overlevering kan worden verzocht vanwege twee redenen. Zo kan er sprake zijn van een verdenking van een strafbaar feit waarop in de andere lidstaat minimaal twaalf maanden gevangenisstraf staat. Maar ook kan het zijn dat de over te leveren persoon nog een gevangenisstraf in de andere lidstaat moet uitzitten. Het moet dan wel gaan om een gevangenisstraf van een minimale duur van vier maanden.bekijk meer

U bent niet tot antwoorden verplicht. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen. Ook als u onschuldig bent kunt u zichzelf onbedoeld belasten.
Beroep u op uw zwijgrecht totdat u in de gelegenheid bent geweest om een advocaat te raadplegen om uw situatie, uw proceshouding en het verloop van de procedure te bespreken. Een verklaring afleggen kan op elk moment in de procedure.bekijk meer

Vrije advocaatkeuze

Wanneer u door de politie wordt aangehouden en in verzekering wordt gesteld. Krijgt u van overheidswege (ambtshalve) een advocaat toegewezen. Deze advocaat zal middels een piketrooster bij toeval aan u gekoppeld worden. Deze zogenoemde piketadvocaat hoeft niet gespecialiseerd te zijn in het strafrecht en/of in uw soort zaak. U heeft het recht om -kosteloos- zelf een eigen strafrechtadvocaat te kiezen. Ook familie of vrienden mogen een voorkeursadvocaat kiezen, en hem verzoeken de verdachte in het Huis van Bewaring te bezoeken. Ook hier zijn geen verdere kosten aan verbonden.

Wij lossen uw probleem op.

+31 76 7996040
Wij zullen al uw vragen beantwoorden, de zaak grondig analyseren en passende maatregelen nemen.