Diefstal

Alle advocaten zijn opgeleid met een algemene praktijk. Echter de nadruk ligt binnen Sneep Advocaten op het strafrecht.

01. Diefstal

Diefstal

Diefstal is een misdrijf. Dit houdt in dat het een strafbaar feit betreft waarbij een gevangenisstraf opgelegd zou kunnen worden. Het wetboek van Strafrecht wenst de eigendom en het bezit van roerende zaken te beschermen. De straffen kunnen uiteenlopen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf (werkstraf of leerstraf) of een geldboete.
Het kan ook zijn dat u wordt vrijgesproken of dat u geen straf krijgt omdat het delict niet kan worden bewezen of omdat u er niets aan kon doen. U kunt in dit geval (kosteloos) een schadevergoedingsverzoek in laten dienen door uw advocaat.
Het is ook mogelijk dat het Openbaar Ministerie u een transactie (geldboete) aanbiedt, of dat er een TOM zitting of officierszitting wordt gepland om buiten de rechter om uw strafzaak af te doen. Voordeel hiervan is dat u zich dan niet voor de rechter (in het openbaar) hoeft te verantwoorden. Als u de transactie betaalt of de taakstraf accepteert is de zaak hiermee afgedaan en hoeft u niet naar de rechter. Houdt u er wel rekening mee dat u hiermee bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan dit strafbare feit en dat dit feit ook op uw Justitiële Documentatie (uw strafblad) zal worden vermeld. Zonder bijstand van een advocaat zult u geen afschrift van het dossier ontvangen.

Vrije advocaatkeuze

Wanneer u door de politie wordt aangehouden en in verzekering wordt gesteld. Krijgt u van overheidswege (ambtshalve) een advocaat toegewezen. Deze advocaat zal middels een piketrooster bij toeval aan u gekoppeld worden. Deze zogenoemde piketadvocaat hoeft niet gespecialiseerd te zijn in het strafrecht en/of in uw soort zaak. U heeft het recht om -kosteloos- zelf een eigen strafrechtadvocaat te kiezen. Ook familie of vrienden mogen een voorkeursadvocaat kiezen, en hem verzoeken de verdachte in het Huis van Bewaring te bezoeken. Ook hier zijn geen verdere kosten aan verbonden.

Wij lossen uw probleem op.

+31 76 7996040
Wij zullen al uw vragen beantwoorden, de zaak grondig analyseren en passende maatregelen nemen.