Wij zijn gespecialiseerd in strafrecht

01.introductie

Europees aanhoudingsbevel

EAB - Europees Arrestatie Bevel, is een gerechtelijke beslissing uitgegeven door een EU-lidstaat. Het doel is om een gezocht persoon te arresteren en over te leveren door een ander lidstaat. ENA wordt ook uitgegeven om een straf of een veiligheidsmaatregel uit te voeren, volgens de Europese wetgeving.

EAB staat voor Europees Arrestatie Bevel. Het EAB is een besluit van een andere lidstaat, gericht aan Nederland, waarin wordt verzocht om een persoon, die zich op dat moment op Nederlands grondgebied bevindt, over te leveren aan deze andere lidstaat. Om overlevering kan worden verzocht vanwege twee redenen. Zo kan er sprake zijn van een verdenking van een strafbaar feit waarop in de andere lidstaat minimaal twaalf maanden gevangenisstraf staat. Maar ook kan het zijn dat de over te leveren persoon nog een gevangenisstraf in de andere lidstaat moet uitzitten. Het moet dan wel gaan om een gevangenisstraf van een minimale duur van vier maanden. Als de gezochte persoon in Nederland wordt aangehouden, wordt hij binnen een periode 3 dagen voorgeleid aan de rechter-commissaris, waar direct gekeken wordt of de gezochte persoon, gelet op zijn persoonlijke omstandigheden, geschorst kan worden uit zijn detentie. Het is van groot belang dat al op dat moment de hulp van een gespecialiseerde advocaat wordt ingeschakeld, omdat dit geen gewone toetsing van de voorlopige hechtenis is. Zo wordt er al bij deze voorgeleiding door de rechter-commissaris aan de gezochte persoon gevraagd of hij instemt met een verkorte procedure. Als je dan inderdaad instemt, dan heeft dit grote gevolgen voor het verdere vervolg van de overleveringsprocedure. Het EAB zal dan niet inhoudelijk wordt getoetst en de overlevering zal dan direct plaatsvinden.

Als er niet wordt ingestemd met de verkorte procedure, zal een aantal maanden later een zitting volgen bij de rechtbank Amsterdam, waarbij drie rechters toetsen of aan de vereisten die gelden voor het EAB (zie de Overleveringswet), wordt voldaan. Ook dan is het van groot belang dat er een gespecialiseerde advocaat naar de zaak kijkt, die gemotiveerd de geldigheid van het EAB kan bestrijden.

Wij lossen uw probleem op

Beschikbaar van maandag t/m vrijdag, van 9:00 tot 17:00 uur