Zeden

Alle advocaten zijn opgeleid met een algemene praktijk. Echter de nadruk ligt binnen Sneep Advocaten op het strafrecht.

01. Zeden

Zeden

Een zedendelict is een zeer ernstige inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer, het zelfbeschikkingsrecht wordt flink geweld aan gedaan. Het Openbaar Ministerie heeft in haar richtlijnen aangekondigd zware straffen op te leggen voor dit soort zware delicten. In de praktijk komt dit neer op een strafeis van jaren onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Er is echter geen rechtsgebied waar zoveel valse en/of niet te bewijzen aangiften worden gedaan als in zedenzaken. Problemen in de relationele sfeer of een tekort aan bewijsmiddelen, uw strafrechtspecialist bespreekt met u uw mogelijkheden en zal uw verweer vormgegeven. Op die manier kan een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.
Het Openbaar Ministerie gaat steeds hogere straffen eisen bij zedendelicten. Zo zal in het geval van een verkrachting 36 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden geëist. De omstandigheden van het geval kunnen strafverzwarend werken. U moet dan denken aan het gebruik van geweld, een kwetsbaar slachtoffer, het niet gebruiken van een condoom, besmettingsgevaar etc.. Het OM heeft haar richtlijn gebaseerd op de jurisprudentie en de mening van burgers, en meent hiermee gehoor te geven aan de roep van de samenleving om zwaardere straffen.

Vrije advocaatkeuze

Wanneer u door de politie wordt aangehouden en in verzekering wordt gesteld. Krijgt u van overheidswege (ambtshalve) een advocaat toegewezen. Deze advocaat zal middels een piketrooster bij toeval aan u gekoppeld worden. Deze zogenoemde piketadvocaat hoeft niet gespecialiseerd te zijn in het strafrecht en/of in uw soort zaak. U heeft het recht om -kosteloos- zelf een eigen strafrechtadvocaat te kiezen. Ook familie of vrienden mogen een voorkeursadvocaat kiezen, en hem verzoeken de verdachte in het Huis van Bewaring te bezoeken. Ook hier zijn geen verdere kosten aan verbonden.

Wij lossen uw probleem op.

+31 76 7996040
Wij zullen al uw vragen beantwoorden, de zaak grondig analyseren en passende maatregelen nemen.